Kalkulator emisji

Porównaj ślad węglowy budownictwa tradycyjnego i drewnianego

Kalkulator
*Kalkulator oblicza emisję dla obiektów do 4 pięter
Emisja dla budynku
w technologii tradycyjnej
kg CO2e
Emisja dla budynku
w technologii modułowej
kg CO2e

Jak powstawał nasz kalkulator?

Podjęliśmy współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, w ramach której Prof. dr hab. inż. Paweł Bogacz dokonał szczegółowych obliczeń dla obiektów realizowanych w technologii tradycyjnej oraz w technologii modułowej drewnianej.

znacznik

ŚLAD WĘGLOWY

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych
wywołanych przez działania ludzi, produktów i organizacji takie jak
zużycie energii, wykorzystywane budynki, środki transportu.

Gazy cieplarniane przyczyniają się do globalnego ocieplenia, a wzrost
temperatury na ziemi grozi katastrofą klimatyczną. Aby jej uniknąć
musimy zredukować emisję gazów cieplarnianych ale też prowadzić
działania na rzecz kompensacji emisji, które już zostały uwolnione.
MOD21 realizuje dwa najważniejsze cele.

Zakład produkcyjny jest całkowicie zrównoważony i zeroemisyjny, a nasz
produkt – drewniane moduły są typem budownictwa zeroemisyjnego.

znacznik
D07_8894-FullResD07_8894-FullResD07_8894-FullRes
DSC_8928-FullResDSC_8928-FullResDSC_8928-FullRes

Nasza idea

Warto działać i zrobić wszystko by zapobiec zmianie klimatu, potrzebna jest zmiana nastawienia, która będzie stymulować transformację. Wyznajemy zasadę, że aby móc zarządzać trzeba najpierw zmierzyć. Dlatego opracowaliśmy kalkulator emisji CO2 dla inwestycji budowlanych.

Bogacz_zdjęcieBogacz_zdjęcieBogacz_zdjęcie

Prof. AGH dr hab. inż. Paweł Bogacz

Profesor AGH na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Twórca ponad stu dwudziestu prac naukowych, a także kilkudziesięciu projektów wdrożeniowych dla przemysłu. W ramach swojej działalności naukowej i dydaktycznej specjalizuje się głównie w zagadnieniach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz zrównoważonym rozwojem.

Szczególnie interesuje się tematyką budowy relacji przedsiębiorstw wytwórczych z ich interesariuszami, wdrażaniem idei gospodarki o obiegu zamkniętym oraz sprawiedliwą transformacją energetyczną Polski. Stały współpracownik Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej.

Głównym zadaniem kalkulatora jest wyliczanie śladu węglowego. Chcemy, aby klient mógł sprawdzić jak wygląda poziom emisji CO2 dotyczący obiektu w fazie jego stworzenia, przewiezienia surowca na plac budowy oraz samego procesu budowy.

PROF. AGH DR HAB. INŻ. PAWEŁ BOGACZ