Środowisko

Staramy się, aby środowisko nie wiedziało o naszym istnieniu.

111
222

OBIEG ZAMKNIĘTY

Drewno to jeden z najbardziej ekologicznych surowców budowlany. Przy racjonalnej polityce gospodarowania zasobami jest on w pełni odnawialny.

Dlatego pozyskiwany przez nas materiał pochodzi z certyfikowanych plantacji. Dbamy o to, żeby w miejsce ściętych drzew sadzono nowe. Dzięki temu nie naruszamy środowiska naturalnego. Troszczymy się o planetę. I już teraz myślimy o budynkach, które powstaną za 20, 40 czy 60 lat.

alex-chernenko-C1SOIqlFd6I-unsplashalex-chernenko-C1SOIqlFd6I-unsplashalex-chernenko-C1SOIqlFd6I-unsplash
znacznik

WSPÓLNIE PRZECIWKO ZMIANOM KLIMATU

Sadzenie nowych drzew przyczynia się do ograniczenia ilości gazów cieplarnianych krążących w atmosferze.

Unia Europejska dąży do tego, żeby do 2030 r. o 55 % zredukować emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1990.

Do 2050 r. celem Unii jest osiągnięcie neutralności emisyjnej. Oznacza to, że każdego roku gospodarka ma emitować tyle CO2, ile są w stanie pochłonąć gleba i lasy Europy.

Dbając o lasy, przyczyniamy się do realizacji tej długofalowej strategii.

Aspekt środowiskowy jest niesłychanie ważny, gdy mówimy o budownictwie modułowym. Zamierzamy skoncentrować się prawie wyłącznie na drewnie, by mieć realny wkład w redukcję emisji CO2.

Theodor Kaczmarczyk
MOD21