Kariera

Dołącz do zespołu MOD21.
Twórz razem z nami przyszłość budownictwa.

znacznik

PROCES REKRUTACYJNY

MASZ PYTANIA?

Nazywam się Marta Barszczewska i zajmuję się HR. Z przyjemnością opowiem więcej na temat procesu rekrutacji.

NAPISZ

1.

PRZESŁANIE CV

Zainteresowało Cię nasze ogłoszenie? Prześlij CV! Pamiętaj o zawarciu w nim niezbędnych zgód na przetwarzanych danych osobowych. Inaczej nie będziemy mogli wziąć Twojej kandydatury pod uwagę.

2.

ANALIZA CV

Daj nam chwilę, abyśmy mogli przyjrzeć się Twojej kandydaturze. Na tym etapie sprawdzamy, na ile Twoje kompetencje i zainteresowania są zbieżne z wymaganiami konkretnego stanowiska.

3.

KRÓTKA ROZMOWA TELEFONICZNA

Jeśli Twoja aplikacja przeszła pozytywną weryfikację, zadzwonimy, aby przeprowadzić wstępną rozmowę rekrutacyjną.

4.

SPOTKANIE REKRUTACYJNE

Jest to pierwsze spotkanie w firmie. Najczęściej od razu z przyszłym przełożonym. Będziemy chcieli zapytać Cię o Twoje dotychczasowe doświadczenia oraz poznać lepiej jako człowieka. Może się zdarzyć, że zostaniesz poproszony o wykonanie krótkiego zadania.

5.

DECYZJA O ZATRUDNIENIU

Przeanalizujemy wszystkie zebrane informacje. Naradzimy się. I mamy nadzieję, że będziemy mogli Ci powiedzieć…

Witamy w MOD21!

Może szukamy właśnie Ciebie?
Daj nam się poznać. Wyślij swoje CV.

Twój zakres obowiązków

 • Zarządzenie zespołem 14-16 osób;
 • Koordynacja zadań i rozdzielanie obowiązków podległym pracownikom;
 • Nadzór i zapewnienie terminowej realizacji produkcji w powierzonym obszarze;
 • Wdrażanie narzędzi 5S, usprawnień i rozwiązywanie problemów w procesie produkcji;
 • Praca w systemie II zmianowym;
 • Praca z systemem ERP w zakresie realizacji produkcji;
 • Współpraca z działami firmy w zakresie zagwarantowania płynności produkcji;
 • Nadzór nad jakością prac wykonywanych przez podległych pracowników;
 • Kontrola poprawności wykonania konstrukcji na zgodność z dokumentacją produkcyjną;
 • Dbałość i nadzór nad powierzonym mieniem;
 • Nadzór nad szkoleniem i uprawnieniami podległych pracowników;
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych na stanowiskach pracy;
 • Utrzymanie porządku oraz dyscypliny pracy na powierzonym obszarze.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne);
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku mistrza produkcji w branży technicznej;
 • Umiejętność organizowania pracy podległym pracownikom;
 • Komunikatywność, zdolności przywódcze;
 • Umiejętność analizy i oceny wyników pracy podległych pracowników;
 • Umiejętność kontroli poprawności wykonania konstrukcji na zgodność z dokumentacją produkcyjną;
 • Znajomość zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w procesach produkcji;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • Znajomość języka niemieckiego (lub angielskiego);
 • Znajomość obsługi komputera;
 • Gotowość do przeszkolenia z obsługi maszyn związanych z funkcjonowaniem linii produkcyjnej.

Mile widziane

 • Doświadczenie w produkcji konstrukcji drewnianych, branży budowalnej itp.;
 • Doświadczenie pracy z systemem ERP w zakresie realizacji produkcji;
 • Znajomość zagadnień 5S.

Twój zakres obowiązków

 • Obsługa maszyny CNC do obróbki drewna;
 • Wykonywanie prac na linii produkcyjnej;
 • Praca w systemie II zmianowym;
 • Praca z systemem ERP w zakresie realizacji produkcji;
 • Samokontrola poprawności wykonania konstrukcji na zgodność z dokumentacją produkcyjną;
 • Przestrzeganie zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych na stanowisku pracy;
 • Utrzymanie porządku na stanowisku pracy.

Nasze wymagania

 • Znajomość obsługi maszyn CNC przeznaczonych do obróbki drewna lub gotowość do nauki;
 • Znajomość obsługi komputera;
 • Umiejętność obsługi i posługiwania się narzędziami przeznaczonymi do obróbki drewna lub gotowość do nauki;
 • Znajomość posługiwania się przyrządami i narzędziami pomiarowymi;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • Umiejętność samokontroli wytwarzanych konstrukcji;
 • Gotowość do nauki prac związanych z funkcjonowaniem linii produkcyjnej.

Mile widziane

 • Znajomość języka niemieckiego (lub angielskiego);
 • Umiejętność montażu konstrukcji drewnianych zgodnie z rysunkiem;
 • Znajomość zagadnień 5S;
 • Uprawnienia UDT do obsługi żurawia warsztatowego oraz wózka widłowego.

Twój zakres obowiązków

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych;
 • Montaż opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej;
 • Próby, pomiary i odbiory instalacji elektrycznych;
 • Kontrola poprawności wykonania instalacji elektrycznych na zgodność z dokumentacją:
 • Praca w systemie II zmianowym;
 • Współpraca z działami firmy w zakresie zagwarantowania płynności produkcji;
 • Dbałość i nadzór nad powierzonym mieniem.

Nasze wymagania

 • Znajomość instalacji elektrycznych w budownictwie;
 • Doświadczenie w wykonywaniu i odbiorach instalacji elektrycznych w budownictwie;
 • Uprawnienia SEP G1 - E, D;
 • Umiejętność kontroli poprawności wykonania instalacji elektrycznych na zgodność z dokumentacją;
 • Znajomość zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych obowiązujących podczas wykonywania instalacji elektrycznych;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego.

Mile widziane

 • Uprawnienia do wykonywania pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej;
 • Znajomość zagadnień 5S.

Twój zakres obowiązków

 • Zapewnienie prawidłowego działania linii produkcyjnej;
 • Zapewnienie pełnej sprawności technicznej linii produkcyjnej oraz pozostałych maszyn i urządzeń produkcyjnych;
 • Zapewnienie właściwego utrzymania systemów automatyzacji produkcji;
 • Wdrażanie zmian w oprogramowaniu procesów produkcyjnych na linii produkcyjnej;
 • Organizacja i wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw maszyn i urządzeń produkcyjnych;
 • Lokalizowanie usterek na linii produkcyjnej oraz w pozostałych maszynach i urządzeniach produkcyjnych;
 • Nadzór nad serwisem maszyn i urządzeń;
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej opisującej źródła przyczyn awarii;
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji technicznej;
 • Nadzór nad urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu;
 • Współpraca z wydziałem produkcyjnym i pozostałymi działami firmy.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne (automatyka, mechanika lub pokrewne);
 • Minimum 2 letnie doświadczenie w zakładzie produkcyjnym na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie w zakresie automatyki oraz mechaniki maszyn na linii produkcyjnej;
 • Znajomość i doświadczenie w rozwiazywaniu problemów z oprogramowaniem i automatyką na linii produkcyjnej;
 • Znajomość posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;
 • Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego i schematów elektrycznych;
 • Komunikatywność.

Mile widziane

 • Znajomość zagadnień technicznych w obszarze utrzymania ruchu maszyn i urządzeń w zakładzie produkcyjnym;
 • Znajomość zagadnień UDT związanych z suwnicami, wózkami widłowymi, itp.;
 • Znajomość zagadnień związanych z serwisem oraz remontami bieżącymi, planowanymi, itp. maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Twój zakres obowiązków

 • Montaż instalacji sanitarnych (sieci i instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne);
 • Biały montaż;
 • Praca z rysunkiem technicznym;
 • Próby i odbiory instalacji sanitarnych (sieci i instalacji wod.-kan.);
 • Kontrola poprawności wykonania instalacji sanitarnych (sieci i instalacji wod.-kan.);
 • Praca w systemie II zmianowym;
 • Współpraca z działami firmy w zakresie zagwarantowania płynności produkcji;
 • Dbałość i nadzór nad powierzonym mieniem.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie zawodowe;
 • Znajomość instalacji sanitarnych (sieci i instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne);
 • Doświadczenie w wykonywaniu instalacji sanitarnych, (sieci i instalacji wod.-kan.);
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • Umiejętność kontroli poprawności wykonania instalacji na zgodność z dokumentacją;
 • Znajomość zasad BHP obowiązujących podczas wykonywania instalacji sanitarnych, (sieci i instalacji wod.-kan.).

Mile widziane

 • Uprawnienia do wykonywania odbiorów instalacji sanitarnych, (sieci i instalacji wod.- kan.);
 • Znajomość zagadnień 5S.

Twój zakres obowiązków

 • Montaż instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych;
 • Praca z rysunkiem technicznym;
 • Próby i odbiory instalacji cieplnych, wentylacyjnych i gazowych;
 • Kontrola poprawności wykonania instalacji cieplnych, wentylacyjnych i gazowych;
 • Praca w systemie II zmianowym;
 • Współpraca z działami firmy w zakresie zagwarantowania płynności produkcji;
 • Dbałość i nadzór nad powierzonym mieniem.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie zawodowe;
 • Znajomość instalacji cieplnych, wentylacyjnych i gazowych w budownictwie;
 • Doświadczenie w wykonywaniu instalacji cieplnych, wentylacyjnych i gazowych;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • Umiejętność kontroli poprawności wykonania instalacji na zgodność z dokumentacją;
 • Znajomość zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych obowiązujących podczas wykonywania instalacji cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Mile widziane

 • Uprawnienia do wykonywania odbiorów instalacji cieplnych, wentylacyjnych i gazowych;
 • Znajomość zagadnień 5S.

Twój zakres obowiązków

 • Zarządzenie zespołem 6 osób;
 • Koordynacja zadań i rozdzielanie obowiązków podległym pracownikom;
 • Nadzór i zapewnienie terminowej realizacji produkcji w powierzonym obszarze;
 • Nadzór nad jakością prac wykonywanych przez podległych pracowników;
 • Kontrola poprawności wykonania instalacji cieplnych, wentylacyjnych i gazowych na zgodność z dokumentacją;
 • Próby, pomiary i odbiory instalacji cieplnych, wentylacyjnych i gazowych;
 • Wdrażanie narzędzi 5S, usprawnień i rozwiązywanie problemów w procesie produkcji;
 • Praca z systemem ERP w zakresie realizacji produkcji;
 • Współpraca z działami firmy w zakresie zagwarantowania płynności produkcji;
 • Dbałość i nadzór nad powierzonym mieniem;
 • Nadzór nad szkoleniem i uprawnieniami podległych pracowników;
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych na stanowiskach pracy,
 • Utrzymanie porządku oraz dyscypliny pracy na powierzonym obszarze.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe (techniczne kierunkowe: energetyka, inżynieria środowiska, budownictwo, itp.);
 • Uprawnienia sanitarne bez ograniczeń (budowlane w specjalności instalacyjnej) do kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych, ( w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, sieci i instalacji wentylacyjnych oraz gazowych);
 • Znajomość instalacji sanitarnych (sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych i gazowych);
 • Doświadczenie w wykonywaniu i odbiorach instalacji cieplnych, wentylacyjnych i gazowych;
 • Umiejętność organizowania pracy podległym pracownikom;
 • Komunikatywność, zdolności przywódcze;
 • Umiejętność analizy i oceny wyników pracy podległych pracowników;
 • Umiejętność kontroli poprawności wykonania instalacji cieplnych, wentylacyjnych i gazowych na zgodność z dokumentacją;
 • Znajomość zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych obowiązujących podczas wykonywania instalacji cieplnych, wentylacyjnych i gazowych;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • Znajomość obsługi komputera.

Mile widziane

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika lub mistrza;
 • Znajomość zagadnień 5S;
 • Znajomość języka niemieckiego (lub angielskiego).
 • Wykonywanie prac na linii produkcyjnej;
 • Montaż konstrukcji drewnianych oraz płyt OSB itp. wg dokumentacji;
 • Prace termoizolacyjne ścian, podłóg i dachów;
 • Praca w systemie II zmianowym;
 • Praca z systemem ERP w zakresie produkcji;
 • Samokontrola poprawności wykonania konstrukcji na zgodność z dokumentacją produkcyjną;
 • Przestrzeganie zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych na stanowisku pracy;
 • Utrzymanie porządku na stanowisku pracy.
 • Umiejętność obsługi i posługiwania się narzędziami przeznaczonymi do obróbki drewna lub gotowość do nauki;
 • Znajomość posługiwania się przyrządami i narzędziami pomiarowymi;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • Znajomość zagadnień 5S- mile widziana;
 • Umiejętność samokontroli wytwarzanych konstrukcji;
 • Gotowość do nauki prac związanych z funkcjonowaniem linii produkcyjnej.

Mile widziane

 • Umiejętność montażu konstrukcji drewnianych zgodnie z rysunkiem;
 • Znajomość i umiejętność prac związanych z termoizolacją ścian, podłóg i dachów;
 • Znajomość i doświadczenie w montażu płyt OSB;
 • Uprawnienia UDT do obsługi żurawia warsztatowego oraz wózka widłowego.
 • Zarządzenie zespołem 10 osób;
 • Koordynacja zadań i rozdzielanie obowiązków podległym pracownikom;
 • Nadzór i zapewnienie terminowej realizacji produkcji w powierzonym obszarze;
 • Nadzór nad jakością prac wykonywanych przez podległych pracowników;
 • Kontrola poprawności wykonania instalacji elektrycznych na zgodność z dokumentacją;
 • Próby, pomiary i odbiory instalacji elektrycznych;
 • Wdrażanie narzędzi 5S, usprawnień i rozwiązywanie problemów w procesie produkcji;
 • Praca z systemem ERP w zakresie realizacji produkcji;
 • Współpraca z działami firmy w zakresie zagwarantowania płynności produkcji;
 • Dbałość i nadzór nad powierzonym mieniem;
 • Nadzór nad szkoleniem i uprawnieniami podległych pracowników;
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych na stanowiskach pracy;
 • Utrzymanie porządku oraz dyscypliny pracy na powierzonym obszarze.
 • Wykształcenie wyższe (techniczne kierunkowe: elektrotechnika, inżynieria elektryczna, elektroenergetyka, itp.);
 • Znajomość instalacji elektrycznych w budownictwie;
 • Doświadczenie w wykonywaniu i odbiorach instalacji elektrycznych w budownictwie;
 • Uprawnienia budowlane elektryczne do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • Uprawnienia SEP G1 - E, D + pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej;
 • Umiejętność organizowania pracy podległym pracownikom;
 • Komunikatywność, zdolności przywódcze;
 • Umiejętność analizy i oceny wyników pracy podległych pracowników;
 • Umiejętność kontroli poprawności wykonania instalacji elektrycznych na zgodność z dokumentacją;
 • Znajomość zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych obowiązujących podczas wykonywania instalacji elektrycznych;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • Znajomość obsługi komputera.

Mile widziane

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika lub mistrza;
 • Znajomość zagadnień 5S;
 • Znajomość języka niemieckiego (lub angielskiego).
 • Zarządzenie zespołem 8 osób;
 • Koordynacja zadań i rozdzielanie obowiązków podległym pracownikom;
 • Nadzór i zapewnienie terminowej realizacji produkcji w powierzonym obszarze;
 • Nadzór nad jakością prac wykonywanych przez podległych pracowników;
 • Kontrola poprawności wykonania instalacji sanitarnych (sieci i instalacji wod.-kan.), na zgodność z dokumentacją,
 • Próby, pomiary i odbiory instalacji sanitarnych (sieci i instalacji wod.-kan.);
 • Wdrażanie narzędzi 5S, usprawnień i rozwiązywanie problemów w procesie produkcji;
 • Praca z systemem ERP w zakresie realizacji produkcji;
 • Współpraca z działami firmy w zakresie zagwarantowania płynności produkcji;
 • Dbałość i nadzór nad powierzonym mieniem;
 • Nadzór nad szkoleniem i uprawnieniami podległych pracowników;
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych na stanowiskach pracy;
 • Utrzymanie porządku oraz dyscypliny pracy na powierzonym obszarze.
 • Wykształcenie wyższe (techniczne kierunkowe: energetyka, inżynieria środowiska, budownictwo, itp.);
 • Uprawnienia sanitarne bez ograniczeń (budowlane w specjalności instalacyjnej) do kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych, (sieci i instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne);
 • Znajomość instalacji sanitarnych (sieci i instalacji wod.-kan.);
 • Doświadczenie w wykonywaniu i odbiorach instalacji sanitarnych (sieci i instalacji wod.-kan.);
 • Umiejętność organizowania pracy podległym pracownikom;
 • Komunikatywność, zdolności przywódcze;
 • Umiejętność analizy i oceny wyników pracy podległych pracowników;
 • Umiejętność kontroli poprawności wykonania instalacji sanitarnych (sieci i instalacji wod.-kan.), na zgodność z dokumentacją;
 • Znajomość zasad BHP obowiązujących podczas wykonywania instalacji sanitarnych (sieci i instalacji
 • wod.-kan.);
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • Znajomość obsługi komputera.

Mile widziane

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika lub mistrza;
 • Znajomość zagadnień 5S;
 • Znajomość języka niemieckiego (lub angielskiego).

DLA ARCHITEKTÓW

Projektujesz? Interesujesz się budownictwem modułowym? Odezwij się do nas. Współpracujemy z architektami i biurami architektonicznymi. Umiemy dzielić się wiedzą. Zależy nam na popularyzowaniu dobrych praktyk.

 

KONTAKT DLA ARCHITEKTÓW

ryan-ancill-nGsVMkRatgM-unsplashryan-ancill-nGsVMkRatgM-unsplashryan-ancill-nGsVMkRatgM-unsplash
znacznik