Kariera

Dołącz do zespołu MOD21.
Twórz razem z nami przyszłość budownictwa.

znacznik

PROCES REKRUTACYJNY

MASZ PYTANIA?

Nazywam się Marta Barszczewska i zajmuję się HR. Z przyjemnością opowiem więcej na temat procesu rekrutacji.

NAPISZ

1.

PRZESŁANIE CV

Zainteresowało Cię nasze ogłoszenie? Prześlij CV! Pamiętaj o zawarciu w nim niezbędnych zgód na przetwarzanych danych osobowych. Inaczej nie będziemy mogli wziąć Twojej kandydatury pod uwagę.

2.

ANALIZA CV

Daj nam chwilę, abyśmy mogli przyjrzeć się Twojej kandydaturze. Na tym etapie sprawdzamy, na ile Twoje kompetencje i zainteresowania są zbieżne z wymaganiami konkretnego stanowiska.

3.

KRÓTKA ROZMOWA TELEFONICZNA

Jeśli Twoja aplikacja przeszła pozytywną weryfikację, zadzwonimy, aby przeprowadzić wstępną rozmowę rekrutacyjną.

4.

SPOTKANIE REKRUTACYJNE

Jest to pierwsze spotkanie w firmie. Najczęściej od razu z przyszłym przełożonym. Będziemy chcieli zapytać Cię o Twoje dotychczasowe doświadczenia oraz poznać lepiej jako człowieka. Może się zdarzyć, że zostaniesz poproszony o wykonanie krótkiego zadania.

5.

DECYZJA O ZATRUDNIENIU

Przeanalizujemy wszystkie zebrane informacje. Naradzimy się. I mamy nadzieję, że będziemy mogli Ci powiedzieć…

Witamy w MOD21!

Może szukamy właśnie Ciebie?
Daj nam się poznać. Wyślij swoje CV.

Twój zakres obowiązków

 • kontrola poprawności wykonania konstrukcji na zgodność z dokumentacją produkcyjną,
 • kontrola jakości i odbiory wykonanych prac wykończeniowych,
 • uczestniczenie w odbiorach instalacji elektrycznych i sanitarnych,
 • kontrola jakości w procesie produkcji,
 • kontrola, pomiar i ocena jakościowa materiałów produkcyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji kontroli jakości,
 • współpraca z działami firmy w zakresie zagwarantowania płynności produkcji,
 • przygotowywanie instrukcji oraz dokumentacji kontroli jakości,
 • raportowanie wyników kontroli jakości,
 • zwalnianie wyrobu do wysyłki.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne),
 • doświadczenie w pracy w dziale kontroli jakości w firmie budowlanej lub produkcyjnej,
 • znajomość rysunku technicznego,
 • praktyczna umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi,
 • umiejętność kontroli poprawności wykonania konstrukcji na zgodność z dokumentacją produkcyjną,
 • komunikatywność, systematyczność i dokładność,
 • znajomość języka niemieckiego (lub angielskiego),
 • znajomość obsługi komputera.

Mile widziane

 • mile widziana znajomość rysunku technicznego budowlanego,
 • mile widziane doświadczenie w odbiorach instalacji elektrycznych i sanitarnych w budynkach
 • mile widziane doświadczenie w odbiorach prac w branży budowlanej.

Twój zakres obowiązków

 • Opracowywanie i optymalizacja projektów koncepcyjnych, technicznych oraz wykonawczych w zakresie konstrukcji drewnianych;
 • Wykonywanie rysunków oraz dokumentacji warsztatowej oraz montażowej dla konstrukcji drewnianych;
 • Tworzenie oraz udoskonalanie modelu konstrukcji;
 • Ścisła współpraca z wydziałami planowania, produkcji oraz montażu w kraju i za granicą;
 • Udział w przygotowaniu kosztorysów;
 • Ocena poprawności rozwiązań konstrukcyjnych;
 • Uczestnictwo w rozwiązywaniu zagadnień technicznych na każdym etapie realizacji projektów.

Nasze wymagania

 • Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
 • Wykształcenie wyższe w obszarze budownictwa;
 • Doświadczenie w sporządzaniu projektów konstrukcyjnych;
 • Preferowane doświadczenie w obszarze konstrukcji drewnianych;
 • Znajomość programu AutoCAD;
 • Rozwinięty zmysł techniczny oraz wyobraźnia przestrzenna.

Mile widziane

 • Znajomość programu Dietrich’s;
 • Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego na poziomie dobrym.

Twój zakres obowiązków

 • Sporządzanie projektów instalacji sanitarnych;
 • Praca przy wykonywaniu dokumentacji technicznych instalacji sanitarnych w szczególności instalacji grzewczych lub wodno-kanalizacyjnych;
 • Optymalizacja rozwiązań projektowych oraz proponowanie rozwiązań funkcjonalnych i technicznych dla danego obszaru czy instalacji;
 • Uczestnictwo w sporządzaniu wycen / kosztorysów ofertowych na podstawie projektów;
 • Prowadzenie uzgodnień projektowych;
 • Analiza dokumentacji technicznej, projektowej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • Współudział w tworzeniu dokumentacji 2D i 3D.

Nasze wymagania

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Mile widziane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacji sanitarnych;
 • Dobra znajomość środowiska CAD oraz innych programów branżowych;
 • Samodzielność w sporządzaniu projektów instalacji sanitarnych.

Twój zakres obowiązków

 • Sporządzanie projektów instalacji elektrycznych;
 • Praca przy wykonywaniu dokumentacji technicznych instalacji elektrycznych;
 • Optymalizacja rozwiązań projektowych oraz proponowanie rozwiązań funkcjonalnych i technicznych dla danego obszaru czy instalacji;
 • Uczestnictwo w sporządzaniu wycen / kosztorysów ofertowych na podstawie projektów;
 • Prowadzenie uzgodnień projektowych;
 • Analiza dokumentacji technicznej, projektowej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • Współudział w tworzeniu dokumentacji 2D i 3D.

Nasze wymagania

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Mile widziane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacji elektrycznych;
 • Dobra znajomość środowiska CAD oraz innych programów branżowych;
 • Samodzielność w sporządzaniu projektów instalacji elektrycznych.

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowanie list specyfikacji materiałowych dla projektu w podziale na poszczególne branże;
 • Wykonanie kosztorysu projektu wspólnie z działem produkcyjnym, zamówieniami i logistyką;
 • Przygotowanie zapotrzebowania materiałowego dla projektu;
 • Tworzenie harmonogramu produkcji, dostaw materiałów i wysyłki.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Znajomość branży budowlanej;
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych;
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego na poziomie dobrym.

Twój zakres obowiązków

 • Montaż instalacji sanitarnych (wod-kan, cieplne, wentylacyjne, gazowe);
 • Praca z rysunkiem technicznym;
 • Próby i odbiory instalacji;
 • Kontrola poprawności wykonania instalacji;
 • Praca w systemie II zmianowym;
 • Współpraca z działami firmy w zakresie zagwarantowania płynności produkcji.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie zawodowe;
 • Znajomość instalacji wodno-kanalizacyjnych lub/i sanitarnych;
 • Doświadczenie w wykonywaniu instalacji;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • Umiejętność kontroli poprawności wykonania instalacji na zgodność z dokumentacją;
 • Znajomość zasad BHP obowiązujących podczas wykonywania instalacji sanitarnych.

Mile widziane

 • Uprawnienia do wykonywania odbiorów instalacji;
 • Znajomość zagadnień 5S.

Twój zakres obowiązków

 • Zarządzenie zespołem 6 osób;
 • Koordynacja zadań i rozdzielanie obowiązków podległym pracownikom;
 • Nadzór i zapewnienie terminowej realizacji produkcji w powierzonym obszarze;
 • Nadzór nad jakością prac wykonywanych przez podległych pracowników;
 • Kontrola poprawności wykonania instalacji cieplnych, wentylacyjnych i gazowych na zgodność z dokumentacją;
 • Próby, pomiary i odbiory instalacji cieplnych, wentylacyjnych i gazowych;
 • Wdrażanie narzędzi 5S, usprawnień i rozwiązywanie problemów w procesie produkcji;
 • Praca z systemem ERP w zakresie realizacji produkcji;
 • Współpraca z działami firmy w zakresie zagwarantowania płynności produkcji;
 • Dbałość i nadzór nad powierzonym mieniem;
 • Nadzór nad szkoleniem i uprawnieniami podległych pracowników;
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych na stanowiskach pracy,
 • Utrzymanie porządku oraz dyscypliny pracy na powierzonym obszarze.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe (techniczne kierunkowe: energetyka, inżynieria środowiska, budownictwo, itp.);
 • Uprawnienia sanitarne bez ograniczeń (budowlane w specjalności instalacyjnej) do kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych, ( w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, sieci i instalacji wentylacyjnych oraz gazowych);
 • Znajomość instalacji sanitarnych (sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych i gazowych);
 • Doświadczenie w wykonywaniu i odbiorach instalacji cieplnych, wentylacyjnych i gazowych;
 • Umiejętność organizowania pracy podległym pracownikom;
 • Komunikatywność, zdolności przywódcze;
 • Umiejętność analizy i oceny wyników pracy podległych pracowników;
 • Umiejętność kontroli poprawności wykonania instalacji cieplnych, wentylacyjnych i gazowych na zgodność z dokumentacją;
 • Znajomość zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych obowiązujących podczas wykonywania instalacji cieplnych, wentylacyjnych i gazowych;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • Znajomość obsługi komputera.

Mile widziane

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika lub mistrza;
 • Znajomość zagadnień 5S;
 • Znajomość języka niemieckiego (lub angielskiego).

Twój zakres obowiązków

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych;
 • Montaż opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej;
 • Próby, pomiary i odbiory instalacji elektrycznych;
 • Kontrola poprawności wykonania instalacji elektrycznych na zgodność z dokumentacją:
 • Praca w systemie II zmianowym;
 • Współpraca z działami firmy w zakresie zagwarantowania płynności produkcji;
 • Dbałość i nadzór nad powierzonym mieniem.

Nasze wymagania

 • Znajomość instalacji elektrycznych w budownictwie;
 • Doświadczenie w wykonywaniu i odbiorach instalacji elektrycznych w budownictwie;
 • Uprawnienia SEP G1 - E, D;
 • Umiejętność kontroli poprawności wykonania instalacji elektrycznych na zgodność z dokumentacją;
 • Znajomość zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych obowiązujących podczas wykonywania instalacji elektrycznych;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego.

Mile widziane

 • Uprawnienia do wykonywania pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej;
 • Znajomość zagadnień 5S.

Twój zakres obowiązków

 • Wykonywanie projektów budowlanych i wykonawczych dla branży budownictwa modułowego;
 • Tworzenie dokumentacji technicznej;
 • Współpraca w zakresie ustaleń technicznych z uczestnikami zespołu projektowego.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Praktyczna znajomość rysunku technicznego;
 • Znajomość programu Dietrich’s​;
 • Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Twój zakres obowiązków

 • Wykonywanie prac na linii produkcyjnej;
 • Montaż konstrukcji drewnianych oraz płyt OSB itp. wg dokumentacji;
 • Prace termoizolacyjne ścian, podłóg i dachów;
 • Praca w systemie II zmianowym;
 • Praca z systemem ERP w zakresie produkcji;
 • Samokontrola poprawności wykonania konstrukcji na zgodność z dokumentacją produkcyjną;
 • Przestrzeganie zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych na stanowisku pracy;
 • Utrzymanie porządku na stanowisku pracy.

Nasze wymagania

 • Umiejętność obsługi i posługiwania się narzędziami przeznaczonymi do obróbki drewna lub gotowość do nauki;
 • Znajomość posługiwania się przyrządami i narzędziami pomiarowymi;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • Znajomość zagadnień 5S- mile widziana;
 • Umiejętność samokontroli wytwarzanych konstrukcji;
 • Gotowość do nauki prac związanych z funkcjonowaniem linii produkcyjnej.

Mile widziane

 • Umiejętność montażu konstrukcji drewnianych zgodnie z rysunkiem;
 • Znajomość i umiejętność prac związanych z termoizolacją ścian, podłóg i dachów;
 • Znajomość i doświadczenie w montażu płyt OSB;
 • Uprawnienia UDT do obsługi żurawia warsztatowego oraz wózka widłowego.

Twój zakres obowiązków

 • montaż konstrukcji modułów według dokumentacji;
 • wykonywanie prac budowlanych - wykończeniowych;
 • utrzymanie porządku w miejscu pracy.

Nasze wymagania

 • umiejętność czytania rysunku technicznego budowlanego,
 • doświadczenie w wykonywaniu prac budowlanych w tym wykończeniowych
 • (docieplanie budynków, tynkowanie, izolacje podłóg, montaż podłóg, montaż płyt gk,
 • sucha zabudowa, sufity podwieszane, itp.),
 • mile widziane doświadczenie w montażu konstrukcji drewnianych,
 • umiejętność posługiwania się elektronarzędziami.

Twój zakres obowiązków

 • wykonywanie prac wykończeniowych,
 • utrzymanie porządku w miejscu pracy.

Nasze wymagania

 • doświadczenie w wykonywaniu prac budowlanych wykończeniowych:
 • gładzie (szpachlowanie i szlifowanie), tapetowanie, tynkowanie, montaż parapetów,
 • prace glazurnicze, montaż podłóg i wykładzin, malowanie, itp.
 • mile widziane doświadczenie w montażu systemów rynnowych,
 • umiejętność posługiwania się elektronarzędziami i przyrządami pomiarowymi.

Mile widziane

 • mile widziana umiejętność czytania rysunku technicznego budowlanego.

DLA ARCHITEKTÓW

Projektujesz? Interesujesz się budownictwem modułowym? Odezwij się do nas. Współpracujemy z architektami i biurami architektonicznymi. Umiemy dzielić się wiedzą. Zależy nam na popularyzowaniu dobrych praktyk.

 

KONTAKT DLA ARCHITEKTÓW

ryan-ancill-nGsVMkRatgM-unsplashryan-ancill-nGsVMkRatgM-unsplashryan-ancill-nGsVMkRatgM-unsplash
znacznik